BAN HUẤN LUYỆN
ĐỘI I
 • BOŽIDAR BANDOVIĆHLV trưởng
  • Ngày sinh30/08/1969
  • Quê quánMontenegro
 • HOÀNG VĂN PHÚCGiám đốc kĩ thuật
  • Ngày sinh20/12/1964
  • Quê quánHà Nội
 • NGUYỄN TIẾN DŨNGTrợ lý HLV
  • Ngày sinh01/07/1981
  • Quê quánHà Nội
 • LÊ ĐỨC TUẤNTrợ lý HLV
  • Ngày sinh13/06/1982
  • Quê quánHà Nội
 • SRĐAN STOJČEVSKITrợ lý HLV
  • Ngày sinh15/08/1985
  • Quê quánSerbia
 • RADE MILIĆTrợ lý HLV
  • Ngày sinh07/12/1985
  • Quê quánSerbia
 • NGUYỄN THẾ ANHHLV thủ môn
  • Ngày sinh21/09/1981
  • Quê quánNghệ An
 • BRUNO LUÍS INARRAHLV thể lực
  • Ngày sinh12/12/1983
  • Quê quánBrazil
 • NGUYỄN ĐỨC THIỆNBác sĩ
  • Ngày sinh03/06/1983
  • Quê quánHà Nội
 • VŨ THÀNH LUÂNBác sĩ
  • Ngày sinh21/05/1987
  • Quê quánThái Bình
 • VĂN BÁ ANTrợ lý ngôn ngữ
  • Ngày sinh04/12/1991
  • Quê quánHà Nội
 • NGUYỄN VĂN ĐỨCHậu cần
  • Ngày sinh08/09/1991
  • Quê quánHà Tĩnh
 • BOŽIDAR BANDOVIĆHLV trưởng
  • Ngày sinh30/08/1969
  • Quê quánMontenegro
 • NGUYỄN TIẾN DŨNGTrợ lý HLV
  • Ngày sinh01/07/1981
  • Quê quánHà Nội
 • SRĐAN STOJČEVSKITrợ lý HLV
  • Ngày sinh15/08/1985
  • Quê quánSerbia
 • NGUYỄN THẾ ANHHLV thủ môn
  • Ngày sinh21/09/1981
  • Quê quánNghệ An
 • NGUYỄN ĐỨC THIỆNBác sĩ
  • Ngày sinh03/06/1983
  • Quê quánHà Nội
 • VĂN BÁ ANTrợ lý ngôn ngữ
  • Ngày sinh04/12/1991
  • Quê quánHà Nội
 • HOÀNG VĂN PHÚCGiám đốc kĩ thuật
  • Ngày sinh20/12/1964
  • Quê quánHà Nội
 • LÊ ĐỨC TUẤNTrợ lý HLV
  • Ngày sinh13/06/1982
  • Quê quánHà Nội
 • RADE MILIĆTrợ lý HLV
  • Ngày sinh07/12/1985
  • Quê quánSerbia
 • BRUNO LUÍS INARRAHLV thể lực
  • Ngày sinh12/12/1983
  • Quê quánBrazil
 • VŨ THÀNH LUÂNBác sĩ
  • Ngày sinh21/05/1987
  • Quê quánThái Bình
 • NGUYỄN VĂN ĐỨCHậu cần
  • Ngày sinh08/09/1991
  • Quê quánHà Tĩnh