1
Bùi Tấn Trường
Thủ môn
Bùi Tấn Trường
Ngày sinh
19/02/1986

Chiều cao
188

Cân nặng
88

Quê quán
Đồng Tháp
25
Nguyễn Bá Minh Hiếu
Thủ môn
Nguyễn Bá Minh Hiếu
Ngày sinh
23/05/1997

Chiều cao
184

Cân nặng
80

Quê quán
Hà Nội
30
Nguyễn Văn Công
Thủ môn
Nguyễn Văn Công
Ngày sinh
01/08/1992

Chiều cao
182

Cân nặng
84

Quê quán
Nghệ An
33
Phí Minh Long
Thủ môn
Phí Minh Long
Ngày sinh
11/02/1995

Chiều cao
180

Cân nặng
70

Quê quán
Hà Nội
5
Đoàn Văn Hậu
Hậu vệ
Đoàn Văn Hậu
Ngày sinh
19/04/1999

Chiều cao
186

Cân nặng
82

Quê quán
Thái Bình
13
Trần Văn Kiên
Hậu vệ
Trần Văn Kiên
Ngày sinh
13/05/1996

Chiều cao
168

Cân nặng
64

Quê quán
Nghệ An
16
Nguyễn Thành Chung
Hậu vệ
Nguyễn Thành Chung
Ngày sinh
08/09/1997

Chiều cao
180

Cân nặng
70

Quê quán
Tuyên Quang
17
Đặng Văn Tới
Hậu vệ
Đặng Văn Tới
Ngày sinh
12/01/1999

Chiều cao
178

Cân nặng
73

Quê quán
Thái Bình
21
Trần Đình Trọng
Hậu vệ
Trần Đình Trọng
Ngày sinh
25/04/1997

Chiều cao
173

Cân nặng
68

Quê quán
Hà Nội
22
Nguyễn Quốc Long
Hậu vệ
Nguyễn Quốc Long
Ngày sinh
19/02/1988

Chiều cao
170

Cân nặng
63

Quê quán
Hà Nội
28
Đỗ Duy Mạnh
Hậu vệ
Đỗ Duy Mạnh
Ngày sinh
02/05/1996

Chiều cao
180

Cân nặng
70

Quê quán
Hà Nội
45
Lê Văn Xuân
Hậu vệ
Lê Văn Xuân
Ngày sinh
27/02/1999

Chiều cao
168

Cân nặng
69

Quê quán
Thanh Hóa
66
Nguyễn Văn Dũng
Hậu vệ
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh
14/04/1994

Chiều cao
180

Cân nặng
75

Quê quán
Thái Bình
68
Bùi Hoàng Việt Anh
Hậu vệ
Bùi Hoàng Việt Anh
Ngày sinh
01/01/1999

Chiều cao
181

Cân nặng
77

Quê quán
Thái Bình
6
Đậu Văn Toàn
Tiền vệ
Đậu Văn Toàn
Ngày sinh
01/04/1997

Chiều cao
170

Cân nặng
68

Quê quán
Hà Nội
8
Moses Oloya
Tiền vệ
Moses Oloya
Ngày sinh
22/10/1992

Chiều cao
188

Cân nặng
80

Quê quán
Uganda
10
Nguyễn Văn Quyết
Tiền vệ
Nguyễn Văn Quyết
Ngày sinh
01/07/1991

Chiều cao
172

Cân nặng
65

Quê quán
Hà Nội
11
Phạm Thành Lương
Tiền vệ
Phạm Thành Lương
Ngày sinh
10/09/1988

Chiều cao
166

Cân nặng
62

Quê quán
Hà Nội
14
Lê Tấn Tài
Tiền vệ
Lê Tấn Tài
Ngày sinh
04/01/1984

Chiều cao
166

Cân nặng
64

Quê quán
Khánh Hòa
15
Phạm Đức Huy
Tiền vệ
Phạm Đức Huy
Ngày sinh
20/01/1995

Chiều cao
172

Cân nặng
69

Quê quán
Hải Dương
19
Nguyễn Quang Hải
Tiền vệ
Nguyễn Quang Hải
Ngày sinh
12/04/1997

Chiều cao
168

Cân nặng
65

Quê quán
Hà Nội
23
Nguyễn Văn Minh
Tiền vệ
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh
08/02/1999

Chiều cao
170

Cân nặng
60

Quê quán
29
Ngân Văn Đại
Tiền vệ
Ngân Văn Đại
Ngày sinh
09/02/1992

Chiều cao
173

Cân nặng
71

Quê quán
Việt Nam
73
Nguyễn Hồng Sơn
Tiền vệ
Nguyễn Hồng Sơn
Ngày sinh
24/10/2000

Chiều cao
167

Cân nặng
65

Quê quán
Quảng Nam
74
Trương V. Thái Quý
Tiền vệ
Trương V. Thái Quý
Ngày sinh
22/08/1997

Chiều cao
168

Cân nặng
64

Quê quán
Quảng Trị
88
Đỗ Hùng Dũng
Tiền vệ
Đỗ Hùng Dũng
Ngày sinh
08/09/1993

Chiều cao
170

Cân nặng
66

Quê quán
Hà Nội
98
Hồ Minh Dĩ
Tiền vệ
Hồ Minh Dĩ
Ngày sinh
17/02/1998

Chiều cao
160

Cân nặng
59

Quê quán
Quảng Trị
36
Lê Xuân Tú
Tiền đạo
Lê Xuân Tú
Ngày sinh
06/09/1999

Chiều cao
180

Cân nặng
70

Quê quán
Thanh Hoá
37
Bruno Cantanhede
Tiền đạo
Bruno Cantanhede
Ngày sinh
22/07/1993

Chiều cao
187

Cân nặng
84

Quê quán
Brazil
94
Geovane Magno
Tiền đạo
Geovane Magno
Ngày sinh
14/04/1994

Chiều cao
188

Cân nặng
78

Quê quán
Brazil
Loading...